VOORWAARDEN YOGAVAKANTIE/ YOGAWEEKEND

INSCHRIJVING
- Door het ondertekenen van het inschrijfformulier en/of het betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden.

DEELNAME
- Inschrijving is pas definitief na betaling van het volledige inschrijfgeld.
- Deelname geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat deelnemers vrij om af te zien van het te volgen programma.
- het afzien van deelname aan het programma geeft geen recht op teruggaven van het inschrijfgeld en ook geen recht op een vervangende les of activiteit.

SPELREGELS
- Wij verwachten van de deelnemers dat zij zich respectvol naar elkaar en naar de organisatie gedragen.
- Bij misdragingen (zoals bijvoorbeeld drugsgebruik, overmatig alcohol gebruik, ongewenste intimiteiten, agressief gedrag, vernielingen of diefstal) volgt uitsluiting van verdere deelname aan het programma, zonder enige restitutie van het inschrijfgeld.
Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.

AANSPRAKELIJKHEID
- De organisatie zal haar uiterste best doen om zorg te dragen voor een goed en ordentelijk verloop van de yogavakantie.
- In geval van ongevallen of andere onvoorziene omstandigheden is zij echter niet aansprakelijk voor eventuele schade.
- Bij onvoldoende aanmeldingen of bijzondere omstandigheden houdt de organisatie het recht voor om de yogavakantie af te gelasten. In dat geval ontvangen inschrijvers het reeds betaalde inschrijfgeld terug.

MEDISCHE DISCLAIMERS
- De yoga-activiteiten zoals wij die aanbieden zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en niet ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerd arts.
- Meldt voorafgaande aan de yogales altijd aan de docent als je een lichamelijke klacht hebt. Mogelijk kan de docent het programma hierop aanpassen of persoonsgerichte oefeningen geven.
- Forceer niets en neem lichamelijke klachten serieus.
- Deelname geschiedt altijd op eigen risico!

ANNULEREN
- Als deelnemers besluiten om zich terug te trekken (wegens ziekte, persoonlijke omstandigheden of andere persoonlijke redenen) dan hebben zij recht op terugbetaling van ten hoogste een deel van de verschuldigde deelnamekosten:
- Tot twee maanden voor aanvang van het programma: terugbetaling van 50% van deelnamekosten.
- Tot een maand voor aanvang van het programma: terugbetaling van 25% van deelnamekosten.
- Tot twee weken voor aanvang van het programma: terugbetaling van 10% van deelnamekosten.
Deelnemers zijn gerechtigd om zich om zich door een vervanger te laten vertegenwoordigen.

Annemieke van der Zouwen
KVK nummer 20147581